Nota legal

Datos de identificación

Webgune hau (itzulpenak.elhuyar.eus) Elhuyar Fundazioaren jabetzakoa dá (erakundearen izena: Elhuyar Fundazioa; IFZ: G20780896; Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan: F134 zenbakia; Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkapeneko Erregistroan: 02686 zenbakia; helbidea: Zelai Haundi kalea, 3, Osinalde industrialdea, 20170 Usurbil (Gipuzkoa); harremanetarako: elhuyar@elhuyar.eus / tel.: 943363040)

Protección de datos de carácter persoal

- RESPONSABLE DOS seus DATOS

De acordo co establecido polo Regulamento Xeral de Protección de Datos (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello), informámoslle que os datos persoais achegados serán tratados por ELHUYAR FUNDAZIOA.

- FINALIDADE DO TRATAMENTO/h5>

Os datos persoais achegados por vostede mediante o formulario de contacto son necesarios para poder prestarlle con todas as garantías o servizo solicitado, e serán tratados coas seguintes finalidades: envío de información sobre eventos, produtos e proxectos do Grupo Elhuyar e contacto coas persoas interesadas a fin de solucionar incidencias relacionadas co servizo solicitado ou a fin de mellorar o mesmo.

- TEMPO DE CONSERVACIÓN/h5>

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se prevexa que poden ser necesarios para contactar coa persoa interesada e devandita persoa desexe continuar coa súa conta nesta web.

- LEGITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO/h5>

Baséea legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento da persoa interesada ao proporcionar os seus datos de contacto.

- PERSOAS DESTINATARIAS/h5>

Para cumprir coas finalidades previstas, os seus datos poderán ser comunicados ás empresas do Grupo Elhuyar (Eleka Ingeniaritza Linguistikoa, S.L. e Elhuyar Zubize S.L.).

Os datos só poderán ser comunicados fóra do Espazo Económico Europeo: a países, territorios ou sectores específicos sobre os que a Comisión adopte unha decisión recoñecendo que ofrecen un nivel de protección adecuado; cando se ofreceron garantías adecuadas sobre a protección que os datos recibirán no seu destino e cando se aplique algunha das excepcións que permiten transferir os datos sen garantías de protección adecuada por razóns de necesidade vinculadas ao propio interese do titular dos datos ou a intereses xerais.

- DEREITOS/h5>

Calquera persoa ten dereito a solicitar o acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición ou dereito á portabilidad dos seus datos persoais, escribíndonos a nosa dirección arriba indicada, ou enviando un correo electrónico a datuensegurtasuna@elhuyar.eus, indicando o dereito que desexa exercer, achegando unha copia do DNI ou calquera outro documento válido para identificarse.

Terá dereito igualmente a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á licitud do tratamento efectuado antes da retirada de dito consentimento.

Ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control si considera que poden ser vulnerados os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais.

Condiciones de uso da páxina web

O usuario que opte por facilitar os seus datos utilizando a páxina web itzulpenak.elhuyar.eus será responsable da veracidade e legalidade de ditos datos. Si recibe un nome de usuario e un contrasinal para comprar produtos de Elhuyar ou recibir información, o usuario debe utilizalos con responsabilidade e mantelos en segredo, para así poder facer un uso correcto das vantaxes para servizos especiais.

O usuario está obrigado, en xeral, a utilizar de maneira responsable, adecuada e legal conter da web e, en particular, a non utilizalos con fins comerciais, a non cambialos e a non usalos con fins contrarios á boa fe.