Nota legal

Dades d'identificació

Webgune hau (itzulpenak.elhuyar.eus) Elhuyar Fundazioaren jabetzakoa dóna (erakundearen izena: Elhuyar Fundazioa; IFZ: G20780896; Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan: F134 zenbakia; Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkapeneko Erregistroan: 02686 zenbakia; helbidea: Zelai Haundi kalea, 3, Osinalde industrialdea, 20170 Usurbil (Guipúscoa); harremanetarako: elhuyar@elhuyar.eus / tel.: 943363040)

Protecció de dades de caràcter personal

- RESPONSABLE DE LES SEVES DADES

D'acord amb l'establert pel Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell), li informem que les dades personals aportades seran tractats per ELHUYAR FUNDAZIOA.

- FINALITAT DEL TRACTAMENT/h5>

Les dades personals aportades per vostè mitjançant el formulari de contacte són necessaris per a poder prestar-li amb totes les garanties el servei sol·licitat, i seran tractats amb les següents finalitats: enviament d'informació sobre esdeveniments, productes i projectes del Grup Elhuyar i contacte amb les persones interessades a fi de solucionar incidències relacionades amb el servei sol·licitat o a fi de millorar el mateix.

- TEMPS DE CONSERVACIÓ/h5>

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es prevegi que poden ser necessaris per contactar amb la persona interessada i aquesta persona desitgi continuar amb el seu compte en aquesta web.

- LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT/h5>

La basi legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de la persona interessada en proporcionar les seves dades de contacte.

- PERSONES DESTINATÀRIES/h5>

Per complir amb les finalitats previstes, les seves dades podran ser comunicats a les empreses del Grup Elhuyar (Eleka Ingeniaritza Linguistikoa, S.L. i Elhuyar Zubize S.L.).

Les dades només podran ser comunicats fora de l'Espai Econòmic Europeu: a països, territoris o sectors específics sobre els quals la Comissió hagi adoptat una decisió reconeixent que ofereixen un nivell de protecció adequat; quan s'hagin ofert garanties adequades sobre la protecció que les dades rebran en la seva destinació i quan s'apliqui alguna de les excepcions que permeten transferir les dades sense garanties de protecció adequada per raons de necessitat vinculades al propi interès del titular de les dades o a interessos generals.

- DRETS/h5>

Qualsevol persona té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o dret a la portabilitat de les seves dades personals, escrivint-nos a nostra adreça a dalt indicada, o enviant un correu electrònic a datuensegurtasuna@elhuyar.eus, indicant el dret que desitja exercir, adjuntant una còpia del DNI o qualsevol un altre document vàlid per identificar-se.

Tindrà dret igualment a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d'aquest consentiment.

Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver estat vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals.

Condicionis d'ús de la pàgina web

L'usuari que opti per facilitar les seves dades utilitzant la pàgina web itzulpenak.elhuyar.eus serà responsable de la veracitat i legalitat d'aquestes dades. Si rep un nom d'usuari i una contrasenya per comprar productes d'Elhuyar o rebre informació, l'usuari deu utilitzar-los amb responsabilitat i mantenir-los en secret, per així poder fer un ús correcte dels avantatges per a serveis especials.

L'usuari està obligat, en general, a utilitzar de manera responsable, adequada i legal els continguts de la web i, en particular, a no utilitzar-los amb finalitats comercials, a no canviar-los i a no usar-los amb finalitats contraris a la bona fe.